Článek 29 Účast na  politickém a veřejném životě

Úmluva zavazuje smluvní státy k tomu, aby lidem se zdravotním postižením zajistily možnost podílet na politickém a veřejném životě mimo jiné aktivním i pasivním volebním právem, tedy možností volit i nechat se volit.

Text článku 29 Účast na  politickém a veřejném životě

Tuzemské soudy stále ještě omezují lidem s postižením volební právo. Ve společnosti převládá názor, že lidé s postižením v duševní oblasti volit nemají. Ochraně volebního práva se v poslední době začínají věnovat některé vládní i nevládní organizace. Výstupy jejich práce jsou k dispozici i ostatním.

Analýzy a stanoviska

Materiál Omezování volebního práva v roce 2017 ukazuje obrovské rozdíly v přístupech jednotlivých okresních soudů k omezování volebního práva. Vychází se ze statistik Ministerstva spravedlnosti.

Na začátku roku 2017 Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu jednalo sjednocujícím stanovisku pro obecné soudy ve věci omezování volebního práva.

Šest neziskových organizací připravilo pro členy kolegia otevřený dopis s cílem dosáhnout toho, aby arbitrární zásahy do základních lidských práv lidí se zdravotním postižením nebyly možné. V materiálu jsou představeny důležité aspekty volebního práva a provázanost s nejnovějším vývojem v oblasti mezinárodního práva. Dopis si můžete stáhnot zde.

Nejvyšší soud nicméně potvril dosavadní soudní praxi omezování volebního práva navzdory mezinárodním závazkům. Lidskoprávní organizace situaci kritizují, souhrnné stanovisko k situaci zpracoval Quip.

Agentura Evropské unie pro základní práva připravila souhrnný materiál o stavu implementace článku 29 v členských zemích EU před volbami do evropského parlamentu. Česká verze dokumentu je k dispozici zde.

Metodické materiály

Metodika poskytování podpory pro voliče pro voliče s postižením v duševní oblasti vznikla díky praktickým zkušenostem několika organizací, kterým záleží na plnohodnotném občanství lidí s postižením.

Argumentace proti soudnímu omezování volebního práva, kterou lze použít jako inspiraci či základ pro sestavení odvolání proti soudnímu rozhodnutí, pochází z právní sekce Quipu.

Příklady praktických materiálů pro komunální a senátní volby v roce 2018

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením připravila ve spolupráci s Ministerstvem vnitra letáky ve formě snadného čtení  pro komunální volbypro volby do senátu.

Skvělé interní materiály se rozhodla sdílet organizace SKOK DO ŽIVOTA: Manál pro pracovníky a Pomůcka pro výběr z kandidátů politických stran. Souhrn jejch zkušeností si můžete stáhnout ve formě prezentace.