Článek 12 Rovnost před zákonem

Výbor pro práva osob se zdravotním postižením (OSN) nazval článek 12 srdcem Úmluvy.  Jeho význam Výbor podtrhl mimo jiné tím, že právě pro článek 12 zpracoval svůj první obecný komentář.

Článek 12 zásadně posunuje přístup k lidem s postižením v duševní oblasti, jejichž právní způsobilost (svéprávnost) je v tradičních systémech omezována. Podle článku 12 je nadále nepřípustné omezovat svéprávnost lidí. Vlády zemí, které ratifikovaly Úmluvu, musí naopak lidem s postižením zajistit podporu pro využití svéprávnosti a vytvořit přitom takového záruky, aby vůle a preference lidí nebyly přehlíženy v důsledku zanedbání anebo zneužívání.

Text článku 12

Úvod do podstaty článku 12 vysvětluje ve videu Michael Bach, Ph.D., výkonný vice president Kanadské Asociace pro život v komunitě (Canadian Association for Community Living).

V ČR se implementací článku dlouhodobě zabývají tři nevládní neziskové organizace: Quip, Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR a Liga lidských práv. Díky projektům jmenovaných organizací vznikla řada analytických, koncepčních a metodických materiálů.

 

Praktické zkušenosti

Příběh paní Renaty představuje průlomové rozhodnutí v kontextu článku 12.

Tři příběhy o svéprávnosti natočila Česká televize. Jde o zdokumentování zkušeností tří lidí se soudních řízení, v nichž se domáhali navrácení svéprávnosti.

 

Analýzy

Černá kniha popisuje špatnou praxi spojovanou se zastaralým opatrovnickým systémem.

Analýza Právní případy zaměřené na navrácení svéprávnosti a využití podpory při rozhodování.pdf analyzuje zkušenosti z osmileté spolupráce právníků a sociálních pracovníků.

 

Koncepce

Bílá kniha přináší náměty, jak implementovat článek 12 do každodenní praxe.

 

Metodické materiály

Etické a metodické zásady podpory při rozhodování

Zásady vznikly v r. 2017 jako kolektivní dílo členů Aliance 12. Materiál má přispět k tomu, aby podpora byla ze strany podpůrce poskytována korektně, tj. zejména tak, aby byla respektována vůle a preference člověka.

Uplatnění svéprávnosti lidí s postižením jako úkol sociální práce je případová studie připravená pro časopis Sociální práce 1/2015.

Dobrá praxe v opatrovnictví

Manuál vydalo v r. 2013 MPSV ČR. Na publikaci autorsky podíleli právníci a sociání pracovníci Quip. Manuál mohou využít opatrovníci, poskytovatelé sociálních služeb, lidé, kteří využívají podporu při rozhodování a také široká veřejnost.