Výbor pro práva osob se zdravotním postižením

Na základě čl. 34 Úmluvy byl ustaven Výbor pro práva osob s postižením (Committee on the rights of persons with disabilities, dále jen Výbor), složený z 18 nezávislých expertů na problematiku zdravotního postižení, kteří jsou voleni smluvními státy.

Výbor monitoruje implementaci Úmluvy ve státech, které Úmluvu ratifikovaly. Schází se v Ženěvě.

Státy jsou povinny předkládat Výboru pravidelné zprávy o implementaci Úmluvy. Výbor posuzuje tyto zprávy a může vydávat doporučení a všeobecné komentáře.

Opční protokol dává Výboru možnost posuzovat individuální stížnosti na porušování Úmluvy ze strany států, které Opční protokol ratifikovaly.

Více informací o Výboru je zde.