Úmluva a opční protokol

Originální anglický text Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a opčního protokol u si můžete stáhnout a přečíst zde

Český překlad textu ratifikované Úmluvy si můžete stáhnout a přečíst zde

Český překlad Opčního protokolu, který Česká republika zatím neratifikovala, si můžete stáhnout a přečíst zde

Originální anglický text Úmluvy spolu s oficiálním českým překladem, který následuje za anglickou verzí, byl zveřejněn ve Sbírce mezinárodních smluv. Stáhnout a podívat se na dokument můžete zde