Proces ratifikace Úmluvy v ČR

Analýza dopadů ratifikace Úmluvy

Návrh usnesení Vlády ČR na podpis Úmluvy.

Předkládací zpráva k vyslovení souhlasu s ratifikací pro Poslaneskou sněmovnu Parlamentu ČR.