Další periodické zprávy

Popis dalšího postup provádění závěrečných doporučený by měl být jádrem další periodické zprávy. V souladu s čl. 35 Úmluvy má ČR předložit spojenou druhou a třetí zprávu do 28. října 2019. K jejímu podání je možné využít zjednodušený postup. Výbor nejméně rok před uplynutím lhůty vypracuje seznam otázek a odpovědi ČR na tento seznam pak budou tvořit její zprávu.