Plnění závazků

 

Monitovování stavu implementace ve smluvních státech zajišťuje Výbor pro práva osob s postižením.

Mechanismus preventivní pravidelné administrativní kontroly a monitorování plnění Úmluvy spočívá v posuzování zpráv podávaných smluvními státy Výborem, který se řídí vlastním jednacím řádem a vydává směrnice k obsahu zpráv.

Do dvou let od ratifikace předkládají státy Výboru Úvodní zprávu a následně pak doplňující zprávu každé čtyři roky. Výbor je ve zvláštních případech oprávněn si vyžádat zvláštní zprávu i mimo tyto běžné termíny.