SPMP

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením (SPMP)

SPMP ČR se snaží aktivně hájit práva lidí s mentálním postižením a také jejich rodin a blízkého okolí. Aktivně podporujeme hnutí sebeobhájců a realizujeme projekty, které jsou zaměřené na rovná práva lidí s mentálním postižením a jejich plné zapojení do společnosti. Na této stránce se dozvíte o aktuálních i již proběhlých projektech, které byly zaměřeny na rovná práva lidí s mentálním postižením. Více informací zde.

SPMP se věnuje zejména tématům spojeným s následujícími články Úmluvy:

  • 12 Rovnost před zákonem
  • 19 Nezávislý způsob života a zapojení do společnosti
  • 24 Účast na  politickém a veřejném životě