Rytmus – od klienta k občanovi

Rytmus podporuje lidi se zdravotním postižením v aktivním začleňování do života – ve škole, v práci, v místě bydliště a při volnočasových aktivitách. Využívá přitom přirozených zdrojů podpory ve společnosti a volí individuální přístup. Rytmus podporuje lidi v uplatňování jejich práv. Více informací zde.

Rytmus se věnuje zejména tématům spojeným s následujícícmi články Úmluvy:

  • 19 Nezávislý způsob života a zapojení do společnosti
  • 24 Vzdělávání
  • 27 Práce a zaměstnávání