Quip

Quip usiluje o vytvoření světa, v němž se mohou všichni lidé angažovat a mít vliv bez ohledu na přítomnost zdravotního postižení a o to, aby sociální a právní systém naplňoval svůj účel, to je, aby vedl k sociálnímu začlenění a plnohodnotnému občanství, nevytvářel závislost na sociálních službách anebo dávkách a dával lidem prostor žít podle jejich vlastních představ. Více informací zde.

Quip se věnuje zejména tématům spojeným s následujícícmi články Úmluvy:

  • 12 Rovnost před zákonem
  • 19 Nezávislý způsob života a zapojení do společnosti