Návrh Všeobecného komentáře k čl. 19

Návrh Všeobecného komentáře k čl. 19

Výbor pro práva lidí se zdravotním postižením vydal Návrh všeobecného komentáře k článku 19 o nezávislém životě a začlenění do společnosti. Jde o významný dokument, který se po svém dokončení stane stěžejním zdrojem pro výklad jednoho z klíčových článků Úmluvy.

Hlavní rubrika: Aktuality
Rubriky: Aktuality
Datum zveřejnění: 4. května 2017

Výbor připravil návrh všeobecného komentáře k článku 19 s ohledem na nedostatky v implementaci identifikované v pravidelných zprávách jednotlivých státech.

V dokumentu jsou obsažena některá pro i ČR velmi aktuální témata: právo na volbu kde a s kým žít, institucionalizace včetně chybějících strategií a plánů na zavření ústavů, omezování právní způsobilosti, nedostatek podpůrných služeb pro nezávislý život v běžné komunitě, negativní postoje, stigmatizace a stereotypy omezující začlenění lidí s postižením ve společnosti.

Dokument je ke stažení zde.

Více informací o dokumentu a připomínkách k němu lze nalézt na stránkách Vysokého komisaře pro lidská práva.

Mezinárodní organizace Inclusion international připravuje webinář o Návrhu na 24.-25. května. Více najdete zde.

Návrh je otevřen k připomínkování do 30. června 2017.