Aktuality

Analytické a metodické materiály k článku 29

Analytické a metodické materiály k článku 29

Ve spolupráci s dalšími partnerskými organizacemi jsme uspořádali zajímavé metodické a další dokumenty týkající se volebního práva lidí s postižením v duševní oblasti.

Návrh Všeobecného komentáře k čl. 19

Návrh Všeobecného komentáře k čl. 19

Výbor pro práva lidí se zdravotním postižením vydal Návrh všeobecného komentáře k článku 19 o nezávislém životě a začlenění do společnosti. Jde o významný dokument, který se po svém dokončení stane stěžejním zdrojem pro výklad jednoho z klíčových článků Úmluvy.

Spuštěn web o Úmluvě

Spuštěn web o Úmluvě

Na konci dubna jsme otevřeli web věnovaný Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením za účelem posílení informovanosti o tomto mezinárodním právním dokumentu. Cílem webu je shromáždit na jednom místě a přehledně všechny klíčové texty a informace vážících se k Úmluvě.