Komentář k čl. 5 Rovnost a nediskriminace

Obecný komentář k čl. 5 Rovnost a nediskriminace v anglickém originále naleznete zde.