Komentář k čl. 24 Vzdělávání

Všeobecný komentář k článku 24 Právo na společné vzdělávání v původní anglické verzi.