Komentář k čl. 12 Rovnost před zákonem

Všeobecný komentář k čl. 12 Rovnost před zákonem v anglickém originále.

K dispozici je také český překlad.